ANA SAYFA HABERLER DUYURULAR GALERİ İLETİŞİM
...::: ...::: PASAPORT İÇİN TIKLAYINIZ!.. :::... :::...      ...::: :::: UMRE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR!.. :::...     
MENU

Reklam Alanı

------------------------------
İKRA KİTAP KIRTASİYE

    Sanayi Mah. Özel Cad.  Süleymaniye Camii yanı Dörtyol

Cep: 0541 596 19 71
-------------------

 EMLAK BEYİ

ARSA-EV-TARLA-İŞYERİ

CEP: 0530 112 8797

www.emlakbeyi.com

 .........................................

YENER

OPTİK & SAAT & LENS
Kozmetik ve Numaralı Lens
Yener&H.Ahmet HİNTOĞLU

 "Gözlükleriniz bilgisayarda hatasız yapılır."
 Mrkz Tel-Fax : 0326 712 2758
 Şube Tel         : 0326 681 8613
 Mrkz: Saat Meydanı No: 2  DÖRTYOL 
 
Şube: Şükrüpaşa Mh.
kurtuluş Cd. No: 44  ERZİN
ahmet_hintoglu@hotmail.com

---------------
KVK

YILDIZ İLETİŞİM

Saat Meydanında sizleri bekliyoruz.Her türlü Cep telefonu ve Aksesuarlarla  hizmetinizdeyiz.

---------------------------------------LİNKLER
Dörtyol-Payas Hakkkında
Dini Bilgiler
İslam Ansiklopedisi
Kur'an-ı Kerim
Hac Sorgulama
ZEKÂT HESAPLA
Dini Kavramlar
SİYER
A.DOST ELLER
HATAY FARAN Tur
EMLAK-ARSA
ZİYARETÇİ DEFTERİ

ANKET
Bu dünyaya ne için geldik?!
2
0
12
1
0

yasarhocam.com (UMRE DUALARI )
 HAC VE UMRE DUALARI 
 
HAC VE UMRE'YE NİYETLENİRKEN DUA
YAPACAĞIMIZ DUALARI ÖNCEDEN BELİRLEMELİ
Dua, ibadetin özü ve kulun kendini Rabb’ine en iyi ifade etme vesilesidir. Bu sebeple orada duasız ve ibadetsiz bir anımız bile olmamalıdır. Yapacağımız duaları, okuyacağımız evrad u ezkarı şimdiden belirlemeli, dua mecmuaları, cevşen, tesbihat, Delâilül Hayrat gibi evrad kitaplarını yanımıza almayı ihmal etmemeliyiz. Ayrıca ellerimizi her açtığımızda kendimizden önce âlem-i İslâm için dua etmeli, Müslümanların fakirlik, cehalet, zulüm, tefrika ve her türlü mağduriyetten kurtulmaları için yürekleri dağlayan dualar etmeliyiz. Ülkemizin birliği ve düzeninin muhafazası, anarşi ve terörün def olması için de avuçlarımızı açmalı ve gözyaşlarımızı ceyhun etmeliyiz.

"Rabbiniz (şöyle) buyurdu: Bana dua edin, size icabet edeyim." (Mü'min: 60)

"(Ey Muhammed) Kullarım sana, benden sorarlarsa, ben şüphesiz onlara pek yakınım. Bana dua edenin duasını bana dua ettiği anda işitir, ona karşılık veririm." (Bakara: 186)

"Dua ibadetin ta kendisidir." (Ebu Davut, Tirmizi)

"İbadetin en üstünü duadır." (Hakim)

HAC VE UMRE'YE NİYETLENİRKEN EDİLMESİ GEREKEN DUA 
(SEYYİDÜ'L-İSTİĞFAR)

"Allah'ım! Sen Rabbim'sin. Sen'den başka ilah yoktur. Beni yarattın ve ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sen'in ahdin üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Benim üzerimde olan nimetini biliyor ve günahlarımı itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira Sen'den başka hiç kimse günahları bağışlamaz." (Buhari, Müslim, Şeddad b. Evs'ten, Nesai es-Sünen el-Kübra: 4847, 10416)

SEFERE DUALARI
A. Sefere Çıkarken:

Abdullah b. Sercis'in Allah Rasulu (s.a.v.)'nden rivayet ettiği dua:
"Allah'ım! Seferde dost Sen'sin, ailemde güvendiğim Sen'sin. Allah'ım, bu seferimizde bizimle beraber ol ve aramızda ehlimizi koru. Allah'ım! Ben yolculuğun zorluklarından, davranış ve dönüşümlerin kötü görünümünden sana sığınırım. Allah'ım! Zorluklardan sonra eksiklerden ve mazlumun duasından ve dönüşümünde ehlimde ve malımda hoşa gitmeyen şeyi görmekten sana sığınırım." (Tirmizi, Deavat:3435, İbn Mace 3888, Müslim, Hac: 1343, Nesai, İstiaze: 8/272)
B. Sefere Çıkarken Okunacak Bir Başka Dua:

Yine Allah Rasulu (s.a.v.)'nden rivayet edilen bir başka sefere çıkma duası:
"Allah'ım! Yolculukta dost Sen. Ehlimiz, çocuklarımız ve dostlarımızın korunmasında güvenilen Sen'sin. Allah'ım! Bu yolculuğumuzda Sen'den iman, takva ve razı olduğun ameli diliyoruz. Allah'ım! Bize yeri dürmeni ve yolculuğu bize kolaylaştırmanı ve (bu) yolculuğumuzda bize din ve dünya selameti verip, evini haccetmemize bizi ulaştırmanı diliyoruz. Allah'ım! Yolculuğun zorluklarından, başa gelenlerin üzüntüsünden ehlimizde, malımızda ve çocuklarımızda kötü bir görünümden sana sığınıyoruz." (el-Heysemi Mecma'z-Zevaid: 10/130; Cabir b. Abdillah'dan)
C. Sefere Çıkanın Geride Kalanlara Duası:

Abdullah b. Yezid el-Hutami (r.a.) Allah Rasulü (s.a.v.)'nden rivayet ediyor:
"Dinimizi, emanetlerinizi ve amellerinizin sonunu Allah'a ısmarlıyorum." (Ebu Davud, Cihad: 2601)

İHRAM DUALARI
( Hacca veya Umreye Niyetlenirken)

"Allah'ım! Bunu kabul edilen bir hac kıl. Onu, riyakarlık ve şöhret için yapılmış bir hac kılma." (Buhari: 1517)
A. Umreye Niyetlenirken:

"Allah'ım! Ben umre yapmak istiyorum. O'nu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur."
B. Hacca Niyetlenirken:

"Allah'ım! Ben haccetmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur. Sana itaat ederek geldim Allah'ım. Senin hiçbir ortağın yoktur. Sana itaat ederek geldim. Hamd ve nimet Sen'indir. Mülk de Sen'indir. Sen'in hiçbir ortağın yoktur." (Buhari, Hac:2/170; Müslim, Hac: 2/841-842)
C. Hacca Niyet Ederken Okunabilecek Bir Başka Dua:

"Allah'ım! Bunu kabul edilen bir hac kıl. Onu, riyakarlık ve şöhret için yapılmış bir hac kılma." (Buhari: 1571; İbn Mace, es-Sünen el Kübra, 2922)
D. Kıran Haccına Niyetlenirken:

"Umre ve haccetmek niyetiyle sana geldim." (Buhari; 4353, Müslim 1232)
E. Temettü Haccına Niyetlenirken:

"Umre ve haccetmek niyetiyle sana geldim."
F. İfrad Haccına Niyetlenirken:

"Haccetmek niyetiyle sana geldim."

MEKKE'YE GİRERKEN VE HAREM-İ ŞERİF'TE OKUNACAK DUALAR
TELBİYE DUASI

"Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La şerike leke lebbeyk innelhamde ven'ni'mete leke ve'l-mulk la şerike leke"
"Ey Allah'ım! Senin emrine (itaate) hazırım. Sen'in emrine uydum. Sen'in hiçbir ortağın yoktur. Sen'in emrine uydum. Şüphesiz ki (gerçek) hamd, nimet ve mülk Sen'indir. Sen'in hiçbir ortağın yoktur." diye duada bulunmak." (Buhari, 1549; Müslim 1148; Ahmed b. Hanbel, 2/3, 28, 34, ...)
MEKKE'YE GİRERKEN OKUNACAK DUA

"Allah'ım! Bu harem senin haremin. Bu güvenlik senin güvenliğin. Etimi ve derimi cehennem ateşine haram kıl. Beni, kullarını yeniden yaratıp dirilttiğin günün azabından koru. Beni dostlarından ve sana itaat edenlerden kıl." (Nevevi, Ezkar, 165; İbn Teymiyye, Şerhu'l-Ümm, 2/411)
HAREM-İ ŞERİF'E GİRERKEN OKUNACAK DUALAR
A. Harem-i Şerif'e Girerken Okunacak Dua:

"Allah'ın adıyla. Şeytan'dan, yüzü kerim olan, sultanı kadim olan Allah'a sığınırım.
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in aline salat olsun. Allah'ım! Günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç." (Ebu Davud: 466)
B. Harem-i Şerif'e Girerken Okunabilecek Bir Başka Dua:

"Allah'ım! Şu makamında tevbemi kabul etmeni, yanlışlarımı bağışlamanı ve üzerimden yükümü hafifletmeni istiyorum. Allah'ım! Ben Sen'in kulunum. Bu belde Sen'in belden. Bu harem Sen'in haremin ve bu ev Sen'in evin. Rahmetini dilemek için sana geldim. Cezadan korkan, rahmetini isteyen ve günahlardan korkan, bağışlanmayı uman bir kimsenin dilemesi gibi bir dilemeyle sana geldim."
KABE'Yİ GÖRÜNCE OKUNACAK DUA

"Allah'ım! Es-selam olan Sensin. Sendendir selam. Ey Rabbimiz, bizi Es-selam ile dirilt." (Bu duanın tamamı İmam Şafii'nin Müsned'inden 1/338 Said İbnü'l Müseyyeb'den rivayet edilmiştir.

HACER-İ ESVED'DE VE MİZAB'DA OKUNACAK DUA
HACER-İ ESVED'İ İSTİLAMDA DUA

"Allahuekber. İlah ancak Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. O tektir, O'nun ortağı yoktur. Va'dini yerine getirdi ve kulunu doğruladı. Askerlerini üstün kıldı. Tüm orduları yendi." (Abdurrezzak, el-Musannef, 8894; İbn Teymiyye, Şerhu'l-Umde; 2/428; Ebu Davud, el-Mesai'l; 103)
MİZAB'DA DUA

"Allah'ım! Sen'in gölgenden başka bir gölgenin olmadığı gün, beni gölgende barındır. Allah'ım! Beni Rasulün'ün elindeki kadehten içen ve bir daha ebedi olarak susamayanlardan eyle; Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım."

TAVAF VE MÜLTEZEM'DE DUA
KABE'Yİ TAVAF EDERKEN

"Rabbimiz! Bize dünyada hasene (iman ve Salih amel) ver. Ahirette de bize hasene ver ve bizi cehennem azabından koru." (Bakara: 201)
KABE'NİN RUKÛNLARI ARASINDA

"Bismillahi vallahu ekber."
"Allah'ım! Sana iman kitabını tasdik, ahdine vefa ve Nebi Muhammed (s.a.v.)'in sünnetine uymakla... (Beyt'inin tavafına başlıyorum.)" (İbn Hacer, et-Telhis el-Habir; 2/247 Said İbnü'l-Müseyyeb'den; İbn Kudame el-Muğni; 5/215)
RUKN-İ ŞAMİ'DE

"Allah'ım! Bunu kabul olunan bir hac kıl. Şükür olan bir gayret ve affedilen bir günah eyle. Rabbim, bağışla ve acı yine bildiklerini bağışla. Sen gerçekten yüce ve kerem sahibi olansın."
RUKN-İ YEMANİ'DE

"Allah'ım! Ben küfürden, fakirlikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım ve yine dünya ve ahiretin aşağılanmışlığından sana sığınırım." (es-Samurrai, el-Müstevab;4/205-208)
RUKN-İ IRAKÎ'DE

"Allah'ım! Beni şüphelerden, şirkten Allah ve Rasulu'ne karşı gelmekten, küfürden ve nifaktan, kötü ahlaktan, ailem, malım ve çocuklarımda kötü dönüşümlerden ve kötü görünüşten koru."
MÜLTEZEM'DE DUA
A. Mültezem'de Dua:

"Ey bu değerli evin sahibi! Boynumu cehennem ateşinden azad eyle ve beni kötülüklerin hepsinden ve şeytanın şerrinden koru. Bana rızık olarak verdiklerinle beni yetinir kıl. Bana verdiklerinde bana bereket ver. Allah'ım! Beni bu misafir kullarının en hayırlılarından kıl. Beni bağışla ve bana acı. Çünkü Sen'sin bağışlayıcı ve acıyıcı olan. Allah'ım! Ben Sen'den ölüm anında bir rahatlık (selamet), hesap anında bir bağışlama diliyorum. Ey Allah'ım! Muhammed'e ve O'nun tüm ashabına salat ve selam eyle." (Ebu Davud: 1481; Tirmizi: 3477; Nesai, el-Mücteba: 3/44)
B. Hacer-i Esved ile Kabe'nin Kapısı Arasında (Mültezem'de) Dua:
"Allah'ım! Bu ev Sen'in evin. Bu harem Sen'in haremin. Bu makam da cehennem azabından sana sığınanların makamıdır. Allah'ım, beni cehennem ateşinden ve recmedilmiş şeytanın şerrinden koru ve beni kıyamet günü korkularından emin kıl ve dünya ve ahiret sıkıntılarından beni kurtar."

MAKAM-I İBRAHİM'DE OKUNACAK DUA
A. Makam-ı İbrahim'de Namaz'dan Sonra Dua:

“Allah'ım! İşlerimin hepsini koruyan dinimi ıslah et. Kendisinde hayatım olan dünyamı da ıslah et. Kendisine dönüşümün olacağı ahiretimi de ıslah et. Hayatı benim için tüm hayırlar bakımından bereketli kıl. Ölümümü de her türlü şerden uzak kıl.” (Müslim: Fethu'l-Bari, 17/40 "Ebu Hureyre'den")
B. Makam-ı İbrahim'de Namazdan Sonra Okunabilecek Bir Başka Dua:

"Allah'ım! Ben Sen'den başka ilah olmadığına, İlah'ın ancak Sen olduğuna iman ederek istiyorum. Ancak Sen İlah'sın. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeye malik olan, doğurmayan ve doğrulmayansın. Günahlarımı affet. Çünkü Sen'sin çok bağışlayıcı ve acıyıcı olan." (İbn Mace: 3855; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 6/461)
C. Makam-ı İbrahim'de Namazdan Sonra Okunabilecek Bir Başka Dua:

"Allah'ım! Muhammed'e ve aline hayır ver. Tıpkı İbrahim'e ve O'nun aline hayır verdiğin gibi. Sen övülen ve yüce olansın. Allah'ım! Muhammed'i ve O'nun alini bereketlendir. Tıpkı İbrahim'i ve O'nun alini bereketlendirdiğin gibi. Sen övülen ve yüce olansın." (Buhari, Fethu'l-Bari: 13/2201; Müslim: 4/126; Ebu Davud: 976)
D. Makam-ı İbrahim'de Namazdan Sonra Okunabilecek Bir Başka Dua:

"Allah'ım ben senin kulunum. Yarattığın bir kadının oğluyum. Alnım Sen'in elindedir. Hükmün benim üzerimde geçerlidir. Benim hakkımdaki takdirin adaletin kendisidir. Ben Sen'den sana ait olan ve kendisi ile kendimi isimlendirdiğin veya kullarından birisine öğrettiğin ya da kitabında indirmiş olduğun yahut gayb ilminde kendi katında gizli tuttuğun tüm isimlerinle Sen'den Kur'an'ı kalbimin baharı; gönlümün aydınlığı ve üzüntümün giderilmesi ve kederimin yok olmasını diliyorum." (Ahmed b. Hanbel, Müsned; 3712; İbn Hibban: 1/509)

SA'Y DUALARI
A. Safa Tepesinde Dua:

Nafi; Abdullah bin Ömer'den Safa Tepesi'ne çıktığında şu duayı okuduğunu rivayet etmektedir:
"Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ancak O'dur ve O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır ve O her şeye gücü yetici olandır. La ilahe illallah, dini yalnız O'nun için halis kılarak, O'na kulluk ediciyiz. Kafirler hoşlanmasa da. Allah'ım! Beni dininle, sana itaatim ve Rasulü'ne olan itaatimle koru. Allah'ım! Beni haramlardan uzak kıl. Allah'ım! Beni, sen sevenlerden, meleklerini, nebilerini, rasullerini ve Salih kullarını sevenlerden kıl. Allah'ım! Meleklerini, nebilerini, rasullerini ve Salih kullarını bana sevdir. Allah'ım! İşleyeceğim hayır amelleri bana kolaylaştır, beni hem dünya hem de ahirette bağışla. Beni Allah'tan korkanların önde gelenlerinden eyle ve beni Naim cennetlerine yerleştirdiklerinden kıl. Din günü günahlarımı bağışla. Allah'ım! Sen hak olan sözle söyledin. ("Bana dua ediniz, duanızı kabul edeyim" dedin.) Allah'ım! Nasıl ki beni İslam'ın hidayetine erdirdiysen, onu benden alma, İslam üzere, benim ruhumu alıncaya kadar beni ondan ayırma. Allah'ım Beni cehennem azabına sunma ve beni kötü fitnelerin gelip çatacağı güne kadar da geciktirme." (Malik, Muvatta, Hc: 1/372, 373; el-Beyhaki, es-Sünen, el-Kubra: 5/94;İbn Kudame, el-Muğni: 5/235)
B. Safa ve Merve'de Dua:

İbn Ömer'in duası: 
"Allah'ım! Beni Rasul'unun sünneti üzere yaşat ve beni O'nun milleti üzere öldür ve beni saptırıcı fitnelerden koru."(Beyhaki, es-Sünen el-Kübra: 5/95)
C. Safa ve Merve'ye Çıkınca Dua:
"Bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi buna erdirmeseydi, biz hidayete eremezdik. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ancak O'dur. Mülk O'nundur. Hamd O'nundur. Ve o her şeye gücü yeticidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O ilahtır. Vaadini doğruladı (yerine getirdi). Ve kulunu (Hz. Muhammed'i) üstün kılıp (şirk) ordularını yalnız olarak hezimete uğrattı." (Bu dua, bir ayet ve bir hadisten oluşmaktadır.)
SAFA İLE MERVE ARASINDA
Abdullah ibn Mesud'un duası:
"Rabbim! Bağışla ve acı. Beni en doğru yola ilet. İşlediğim ve bildiğim günahlarımı affet. Sen'sin kimseye muhtaç olmayan ve yüce olan." (Beyhaki, es-Sünen el-Kübra: 5/95; Ebu Davud, el-Mesail: 115)
SA'Y BİTİRİNCE
"Allah'ım! Bizden kabul buyur. Bize afiyet ver ve bizi affet. Sana itaat etmemizde ve sana şükretmemizde bize yardım et. Bizi Sen'den gayrısına güvenenlerden kılma. Bizi gerçek İslam üzerine; bizden razı olmuş olarak ecelimizi sona erdir. Allah'ım! Beni hayatta koyduğun sürece bütün günahları terk etmemde acıyarak bana yardımcı ol. Benim için gerekli olmayan şeyleri üstlenmekten bana acıyarak beni koru. Seni razı edecek olan şeyde güzel düşünmekle beni rızıklandır. Ey acıyanların en merhametlisi..."

ARAFAT, MEŞAR'İ HARAM VE AKABE CEMRESİ DUALARI
ARAFAT'A GİRERKEN
"Allah'ım! Sana geldim, sana yöneldim ve yüzümü sana çevirip rızanı istedim. Beni meleklerine karşı övdüğün kullarından kıl. Allah'ım Sen'in bağışlaman ve affetmenle Sen'in cezalandırmandan sana sığınırım. Sen'den sana sığınırım. Sen'i hakkıyla övmeye güç yetiremem. Sen kendini övdüğün gibisin." (Müslim: 486; Ebu Davud: 879; Tirmizi: 3491)
ARFAT'TA VAKFE DUASI
"Allah'ım! Sen yerimi görüyor, sözümü işitiyor, gizli ve açık olan her şeyimi görüyorsun. İşlerimden hiçbiri Sen'den gizli kalmaz. Ben muhtaç ve yoksulum. Yardımını diliyor, korku ve arzuyla günahını itiraf eden ve cehennem azabından sana sığınan; Sen'den, yoksul bir insan gibi dua ediyor ve günahlarımdan ötürü zelil duruma düşen kulun yakarışıyla yakarıyorum ve boynu korkusundan bükülen ve beni küçülen ve gözü yaşla dolan ve alınlarını yere koyan insanlar gibi sana dua ediyorum." (el-Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, Hac: 3/252)
ARAFAT'TAN İNERKEN
A. Arafat'tan Ayrılırken:
"Allah'tan başka ilah yoktur. İlah yalnız O'dur. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. Diriltir ve öldürür ve O, gücü her şeye yetici olandır."(Müslim: 5/91, 92; Ebu Davud: 1506)
B. Arafattan İnerken Okunacak Bir Başka Dua:
"Allah'ım! Ben nefsime çok zulmettim. Günahı Sen'den başka hiç kimse bağışlamaz. günahlarımı, kendi katından bir rahmetle bağışla. Çünkü Sensin, gerçekten çok bağışlayıcı ve çok acıyıcı olan."
MEŞ'AR-İ HARAM'DA OKUNACAK DUA
A. Meş'ari Haram'a Varınca:
"Arafat'tan sel gibi akınca, Allah'ı Meş'ari Haram'da zikredin. Sizi nasıl hidayete erdirdiyse öyle zikredin. Hatırlayın ki, siz daha önceleri sapıklardan idiniz. Ve Allah'tan bağışlanma dileyiniz. Çünkü Allah bağışlayıcı ve acıyıcı olandır." (Bakara: 198-199)
B. Meş'ari Haram'da Okunabilecek Bir Başka Dua: 
"Allah'ım sana hamdolsun. Sen göklerin ve yerin ve her ikisi arasında olanın nurusun. Hamd sanadır. Sen gökleri ve yerleri ve her ikisinde olanı yaratıp ayakta tutansın. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin ve her ikisinde olanların Rabbisin. Sen Hak'sın. Va'din haktır, sözün haktır. Sen'inle karşılaşmak haktır. Cennet haktır, nebiler haktır, Muhammed (s.a.v.) haktır, kıyamet saati haktır. Allah'ım! Senin için İslam'a girdim. (Her şeyin) hükmünü sana ait kılıyorum ve sana tevekkül ediyorum. Yaptıklarım ve ihmal ettiklerimden, gizleyip açığa vurduklarımdan ötürü beni bağışla. Olacak olan bir şeyi öne alan da Sen'sin, onu geciktiren de Sen'sin. Sen'den başka ilah yoktur, İlah ancak Sen'sin." (Buhari: 3/245-246; Müslim: 6/54-54 (769); Ebu Davud: 771)
AKABE CEMRESİ'NDE OKUNACAK DUA
"Allah'ım! Bu hacc(ımızı)ı, imanla yapılan bir hacc kıl, günahlarımızı bağışla ve bu haccımızı katında kabul edilen bir hac kıl." (Buhari, Hac: 2/218,219, Abdullah ibn Ömer'den; İbn Mace, Menasik: 2/1009, Abdullah ibn Abbas)
HAC VE UMRE'DEN DÖNERKEN OKUNACAK DUA
"İlah ancak Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Tevbe ediciler olarak, kullar olarak, secde ediciler olarak ve Rabbimize hamdediciler olarak dönüyoruz. Allah va'dini yerine getirdi, kulunu üstün kıldı ve orduları helak etti." (Buhari; 3/8; Malik, Muvatta: 1/368; İbn Hibban: 2696)
                                                            HAC-UMRE DÖKÜMANLARI için Tıklayınız
Yaşar Hoca
 
-------------------------------

  

HAC-UMRE KAMPANYAMIZ

NAMAZMATİK

GÜNÜN DUASI
Ben hep inandım ve inanıyorum duaIarın uzakIarı yakın kıIdığına, yürekIeri bir tuttuğuna!

VEFAAT EDENLER
 

ABONE OL
 
 

ONLINE SAYAÇ
Aktif Ziyaretçi 1
Bugün Tekil56
Ayrıntı