...::: PASAPORT İÇİN TIKLAYINIZ!.. :::... 1/3/2024

                              İlk Defa Pasaport Alacaklar veya Yenileme 
                                Yapacakların İşlemleri

 PASOPORT DAİRESİ:  İl ve ilçe Nüfus Daireleri

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. 1 adet biyometrik fotoğraf
- Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere)
- 50mm X 60mm ebatlarında
- Arka Fonu Beyaz
- Biyometrik özelliklere sahip

2.     Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

3.  Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır. Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.
Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler,
parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşını bitirmiş ve daha büyük
çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

4.     Pasaport Harç ve Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.
Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine,
anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait 
https://ivd.gib.gov.tr 
internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden
görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

5.     Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

18 Yaşından Küçüklerin İşlemleri

18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin
edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına
gelen muvafakat, pasaport müracaatında ‘küçükler ve kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler
ya da vasisi tarafından verilen izin’
 anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter
huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur
huzurunda da yapabilirler.

ÖNEMLİ: Pasaport müracaatı yapacak kişinin başvuru esnasında mutlaka bulunması gerekmektedir.
Kişi olmadan ya da 
vekaletname ile müracaat kabul edilmemektedir.
    Öğrenciler İçin: 25 yaş altı öğrencilerden pasaport harç bedeli alınmamaktadır.
Öğrenci belgesi ile başvuru yapılmalıdır. Öğrenci belgesi okul ya da e-devlet üzerinden
alınabilir. Pasaport defter bedellerini "pasaport defter bedeli" adı altında, Harç bedelleri
ise "e-Pasaport harç bedeli" adı altında, Maliye Bakanlığı'na bağlı il/ilçenin
defterdarlık/malmüdürlüklerine, veznelerine veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan
aşağıdaki bankalara yatırabilir.

 

 Kuveyt Türk Katılım Bankası  Albaraka Türk Katılım Bankası   Türkiye Finans Katılım Bankası
  Ziraat Katılım Bankası   Türkiye Vakıflar Bankası    Türkiye Halk Bankası 
 T.C. Ziraat Bankası     

   Alınacak dekontlarda mutlaka TC Kimlik numaranız, adınız ve soyadınız bulunmalıdır. Dekontlar daha sonradan değiştirilemediği için harç miktarınızı pasaport sürenize uygun olarak yatırmanız önem arz etmektedir. Yatırılacak harç ve defter bedelleri dekontlarına "tahsil edilmiştir" kaşesinin basılması, 1.nüshasının vatandaşa verilmesi ve dekontta, tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

 

 • Belirtilen miktarlar 2023 yılı için geçerli olup, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir.

  Süre            Harç **          Defter             Toplam        

  6 Ay          1639,30 TL       790,00 TL       2429,30 TL

  1 Yıl         2396,60 TL       790,00 TL       3186,30 TL

  2 Yıl         3912,60 TL       790,00 TL       4702,30 TL

  3 Yıl         5558,30 TL       790,00 TL       6348,30 TL

  4-10 Yıl    7833,00 TL      790,00 TL       8623,30 TL

  **Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.


Not: Ücreti yıllık bazda hesapladığımızda 10 yıllık pasaport almak mantıklı bir tercih olacaktır.