ANA SAYFA HABERLER DUYURULAR GALERİ İLETİŞİM
...::: ...::: PASAPORT İÇİN TIKLAYINIZ!.. :::... :::...      ...::: :::: UMRE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR!.. :::...     
MENU

Reklam Alanı

------------------------------
İKRA KİTAP KIRTASİYE
Eski Misbak yerinde Üç kat o
larak Hizmetinizde!

.........................................

YENER

OPTİK & SAAT & LENS
Kozmetik ve Numaralı Lens
Yener&H.Ahmet HİNTOĞLU

 "Gözlükleriniz bilgisayarda hatasız yapılır."
 Mrkz Tel-Fax : 0326 712 2758
 Şube Tel         : 0326 681 8613
 Mrkz: Saat Meydanı No: 2  DÖRTYOL 
 
Şube: Şükrüpaşa Mh.
kurtuluş Cd. No: 44  ERZİN
ahmet_hintoglu@hotmail.com

---------------
KVK

YILDIZ İLETİŞİM

Saat Meydanında sizleri bekliyoruz.Her türlü Cep telefonu ve Aksesuarlarla  hizmetinizdeyiz.

---------------------------------------LİNKLER
Dörtyol-Payas Hakkkında
Dini Bilgiler
İslam Ansiklopedisi
Kur'an-ı Kerim
Hac Sorgulama
ZEKÂT HESAPLA
Dini Kavramlar
SİYER
A.DOST ELLER
HATAY FARAN Tur

ZİYARETÇİ DEFTERİ

ANKET
Cemaat taassubunun sebebi nedir?
77
2
23
20
42

yasarhocam.com (PEYGAMBERİMİZİN DUALARINDAN )
 PEYGAMBERİMİZİN DUALARINDAN
Mizan dolusunca, ilmin müntehasınca, ilahî rızanın son noktasınca, nimet sayısınca ve arşın ağırlığınca Allah’a hamd, Rasûlü (sav)’ne salat ü selam olsun.

          Mizan dolusunca, ilmin müntehasınca, ilahî rızanın son noktasınca, nimet sayısınca ve arşın ağırlığınca Allah’a hamd, Rasûlü (sav)’ne salat ü selam olsun.

Allah’ım seni şahit tutuyoruz, arşını taşıyan melekleri, bütün mahlûkatı şahit tutuyoruz ki senden başka ilah yoktur, sen teksin, ortağın yoktur ve Hz. Muhammed (sav) kulun ve elçindir. Yüce arşın rabbi olan Allah’ım, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz.

Allah’ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınıyoruz; bilmeden koştuğumuzdan dolayı affını diliyoruz.

Bize olan nimetinin son bulmasından, lütfettiğin esenliğin değişmesinden,  cezanın aniden gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınıyoruz.

Senden bereket, rahmet, lütuf ve esenlik diliyoruz; hiçbir zaman yok olup gitmeyen ebedî nimetini diliyoruz; korku gününde güvenlik, yokluk gününde varlık diliyoruz; bize verdiklerinin de vermediklerinin de şerrinden sana sığınıyoruz.

Allah’ım, bize imanı, salih ameli sevdir ve gönüllerimizi onlarla süsle; küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi onlardan uzak tut. Bizi gerçek anlamda olgunluğa, hakka ulaşanlardan eyle.

Allah’ım senden bugünün/gecenin hayrını, genişlik ve kolaylığını, başarısını, aydınlığını, bereketini ve hidayetini diliyoruz; bugünde/gecede bulunan kötülüklerden ve sonraki günlerin şerrinden sana sığınıyoruz.

Allah’ım, keder ve üzüntüden sana sığınıyoruz, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, borçların baskın gelmesinden ve insanların zulmüne uğramaktan sana sığınıyoruz.

Allah’ım bizi utandıracak davranışlardan sana sığınıyoruz, mahvımıza sebep olacak arkadaştan, bizi oyalayıp gaflete sokacak uzun emelden, seni anmayı unutturacak fakirlikten ve bizi azdıracak zenginlikten sana sığınıyoruz; bizi senden ayıracak her şeyden sana sığınıyoruz.

Allah’ım, bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan, bizi sayesinde cennetine ulaştıracağın itaatinden, bize kendisiyle dünya musibetlerini hafifleteceğin yakîn bilgisinden (imandan) nasip ver; bize zulmedenlerden öcümüzü sen al, bize haksızlık yapanlara karşı bize yardım et; karşılaşabileceğimiz musibetler dinimiz hususunda olmasın; dünyayı en büyük tasa kaynağımız ve bilgiden ulaşacağımız son nokta yapma, bize acımayacak kimseleri bize musallat etme.

Allah’ım, hayatımızın en hayırlı kısmı sonu olsun, amellerimizin en hayırlısı en son işlediğimiz amel olsun, günlerimizin en güzeli sana kavuştuğumuz gün olsun; Rabbimiz, bize ölümü de ölümden sonrasını da bereketli kıl.

Allah’ım, sen Rabbimizsin, senden başka ilah yok; sana verdiğimiz söz ve ahide gücümüz yettiği ölçüde bağlı kalmaya çalışıyoruz; yaptığımız kötü işlerden sana sığınıyoruz; bize olan nimetini dile getiriyor, günahımızı itiraf ediyoruz, günahlarımızı bağışla, senden başka günahları bağışlayacak yoktur.

Allah’ım, bağışlamadığın hiçbir günahımız, gidermediğin hiçbir sıkıntımız kalmasın, karşılamadığın hiçbir borcumuz, bu dünya ve ahiret ihtiyaçlarımdan hiçbir ihtiyacımız kalmasın, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Allah’ım, bizi doğru yola ilet, bizi takvayla süsle, dünyada da ahirette de bizi bağışla. Senin lütuf ve kereminden temiz ve bereketli bir rızık diliyoruz. Rabbim! Bizi bağışla, günahlarımızı affet, verdiğin rızıktan bizi faydalandır, bize verdiğin nimetleri bereketli kıl, bize gizli kalan her şeyde bize hayır nasip et.    

Allah’ım, hayır adına neyi seviyorsan bize de onları sevdir, kötülük adına neden hoşlanmıyorsan bizi de onlardan nefret ettir ve uzaklaştır, bize bahşettiğin İslâm nimetini elimizden alma.

Allah’ım! Sen bizim gizlimizi de açığımızı da biliyorsun, özrümüzü kabul buyur; ihtiyacımızı biliyorsun, istediğimizi ver; ne yaptığımızı biliyorsun, günahlarımızı bağışla! Senden kalbimize doğrudan ulaşan bir iman, doğru bir hakikat bilgisi diliyoruz ki yazdığından başkasının başımıza gelmeyeceğini bilelim ve yazdığına razı olalım.

Allah’ım, ey kalpleri evirip çeviren, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Senden rahmetine nail olmamızı sağlayacak davranışları ve bağışlamana layık olmamızı sağlayacak çabaları bize nasip etmeni diliyoruz, her hayra kavuşmayı ve her günahtan uzak kalmayı, cennete ulaşmayı ve cehennemden kurtulmayı diliyoruz. Senden bizi doğru yola erdirmeni, takvayı, çirkin davranışlardan sakınmayı ve kimseye muhtaç olmamayı diliyoruz. Senden her türlü hayrı diliyor, her türlü şerden sana sığınıyoruz. Bizi umduklarımıza nail et, korktuklarımızdan güvende kıl.

Allah’ım! Bizi sevgilin Hz. Muhammed (sav) ve dostun Hz. İbrahim (as)’in dini üzere sabit kıl. Bizi dininle, tâatinle ve Rasûlü (sav)’ne itaatle koru. Koyduğun sınırları aşmaktan bizi muhafaza et. Bizi, seni seven, meleklerini ve peygamberlerini, salih kullarını seven kimselerden eyle; Bizi kendine, meleklerine, peygamberlerine ve salih kullarına sevdir.

Allah’ım! Bizi sevgilin Hz. Muhammed (sav) ve dostun Hz. İbrahim (as)’in dini üzere sabit kıl. Bizi dininle, tâatinle ve Rasûlü (sav)’ne itaatle koru. Koyduğun sınırları aşmaktan bizi muhafaza et. Bizi, seni seven, meleklerini ve peygamberlerini, salih kullarını seven kimselerden eyle; Bizi kendine, meleklerine, peygamberlerine ve salih kullarına sevdir.

Allah’ım, senin indirdiğine inandık ve Resûl’e tabi olduk, bizi şahitlerden yaz! Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inandık. Allah’ım, bizi bu inancımızda sabit kıl, bizi topuklarımız üzerine gerisin geri döndürme; bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize katından bir rahmet, halimizden kurtuluş, doğruya ulaşma yolu bahşet. Rabbimiz, bizi, babalarımızı, annelerimizi, eşlerimizi, soyumuzu ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla, imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde bir kin bırakma.

Allah’ım, kendisine salat okumayı bize emrettiğin gibi sen de Hz. Muhammed (sav)’e salat eyle;  O’na layık olduğu şekilde salat eyle; razı olduğun ve hoşnut kaldığın şekilde ona salat eyle.

Rabbimiz, sayesinde düğümlerin çözüldüğü (güçlüklerin aşıldığı),  üzüntülerin dağıldığı, ihtiyaçların giderildiği, isteklere ve güzel sona ulaşıldığı, bulutlardan keremli yüzü suyu hürmetine yağmurun istendiği efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e mükemmel şekilde salat eyle ve tam şekilde selam et.  O’na, ailesine ve ashabına her bakış ve solukta, sana malum olan şey sayısınca salatü selam olsun!

Rabbimiz, Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e öyle bir salat eyle ki onunla bizi bütün afet ve tehlikelerden kurtar, onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider, onunla bizi bütün günahlardan temizle, onunla bizi en yüksek derecelere yükselt, onunla bizi hayatta ve öldükten sonra umulan en yüce hayırlara ulaştır, ey merhametlilerin en merhametlisi.
"Ya Rabbi!.. Faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım." 
"Ya Rabbi!.. Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle" 
"Ya Rabbi!.. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru." 
"Ya Rabbi!.. Her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru." 
"Ya Rabbi!.. Bizi sabreden ve şükredenlerden eyle." 
"Ya Rabbi!.. Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle." 
"Ya Rabbi!.. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan Sana sığınırım." 
"Ya Rabbi!.. İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadedini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle." 
"Ya Rabbi!.. Kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip eyle." 
"Ya Rabbi!.. Sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver. Kaza ve kadere rıza gösterenlerden eyle." 
"Ya Rabbi!.. Gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan, kötü arkadaştan ve kötü komşudan Sana sığınırım." 
"Ya Rabbi!.. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım." 
"Ya Rabbi!.. Bize dünya ve ahirette güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru." 
"Ya Rabbi!.. Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver. Küfürden, fakirlik ve kabir azabından Sana sığınırım." 
"Ya Rabbi! Ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömürümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle"
                                 HZ.MUHAMMED'İN HAYATI Anasayfa için Tıklayınız..

Yaşar Hoca
 
-------------------------------
 


  

HAC-UMRE KAMPANYAMIZ

NAMAZMATİK

GÜNÜN DUASI
Ben hep inandım ve inanıyorum duaIarın uzakIarı yakın kıIdığına, yürekIeri bir tuttuğuna!

VEFAAT EDENLER
 

ABONE OL
 
 

ONLINE SAYAÇ
Aktif Ziyaretçi 2
Bugün Tekil42
Ayrıntı