KİM DELI?! 9.7.2018

  "Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (derler).Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin!" (Ğafir(Mümin) 7-8)

Bu ayetleri dinleyen sahabi "Öyle mi, böyle mi? demediler!" veya "Acaba! demediler!" Huzeyfe ibnu Yemân (r.a) hanımına gitti dedi ki; "Hanımım! Allah cennetinde ailecek beraberlikten söz ediyor. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsan ben öldüğüm zaman, bir daha evlenme de cennette beraber olalım. Tamam mı?!
Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselâm diyor ki; "Her kadın, en son kiminle evliyse cennette de onun yanında olacak!" Bu sebebten "Ben seni seviyorum! Benden sonra kimseyle evlenme de son kocan ben olduğum için; Cennette bereber olalalım!" diyor!
İman bu işte! Kim deli?!