...::: PASAPORT İÇİN TIKLAYINIZ!.. :::... 1/2/2023

 

 İlk Defa Pasaport Alacaklar veya Yenileme 
               Yapacakların İşlemleri

 PASOPORT DAİRESİ:  İlçe Nüfus Müdürlüklerinde

GEREKLİ EVRAKLAR:

1. 1 adet biyometrik fotoğraf
- Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için
de, dahil olmak üzere)
- 50mm X 60mm ebatlarında
- Arka Fonu Beyaz
- Biyometrik özelliklere sahip

2.     Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru
esnasında ibraz edilmeli.

3.     Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır. Müracaat sırasında başvuru sahibinin
parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah
ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin
alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek
durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci
maddesi uyarınca, 7 yaşını bitirmiş ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

4.     Pasaport Harç ve Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye
Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.

- Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması
- Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
- Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

5.     Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

18 Yaşından Küçüklerin İşlemleri

18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da
mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak 
‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, pasaport müracaatında ‘küçükler ve
kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’
 anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri
gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.

ÖNEMLİ: Pasaport müracaatı yapacak kişinin başvuru esnasında mutlaka bulunması gerekmektedir.
Kişi olmadan ya da 
vekaletname ile müracaat kabul edilmemektedir.
    Öğrenciler İçin: 25 yaş altı öğrencilerden pasaport harç bedeli
alınmamaktadır. Öğrenci belgesi ile başvuru yapılmalıdır. Öğrenci belgesi okul
ya da e-devlet üzerinden alınabilir.

 • Belirtilen miktarlar 2023 yılı için geçerli olup, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir.

  Süre            Harç **          Defter             Toplam        

  6 Ay           689,70 TL       501,00 TL       1190,70 TL

  1 Yıl         1008,30 TL       501,00 TL       1509,30 TL

  2 Yıl         1646,10 TL       501,00 TL       2147,10 TL

  3 Yıl         2338,50 TL       501,00 TL       2839,50 TL

  4-10 Yıl    3295,50 TL      501,00 TL       3796,50 TL

   *** Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.


Not: Ücreti yıllık bazda hesapladığımızda 10 yıllık pasaport almak mantıklı bir tercih olacaktır.